Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materské centrum Belžáčik

 Materské centrum Belžáčik

 

Výsledky, ktoré sme dosiahli v troch miestnosťiach za pár mesiacov intenzívnej práce. Veľká vďaka patrí zamestnancom obecného úradu Belža, členom občianského združenia Belžanskí priatelia ako aj nečlenom - občanom obce Belža. Čakajú nás ešte práce rôzneho charakteru, ale sme "podstatne" bližšie k cieľu ako to bolo na nižšie uvedených fotkách, ktoré zachytávajú stav v začiatkoch. 

                                                                                        ĎAKUJEME. 

KLUB MAMIČIEK

klub mamičiek 2017

IZBA ĽUDOVEJ KULTÚRY

Izba Ľudovej kultúry 2017

MATERSKÉ CENTRUM - fotografia vyhotovená pred Dňom obce Belža 2017, kedy miestnosť poslúžila ako miesto pre pohostenie účinkujúcich na dni obce. 

takmer dokončené Materské centrum  2017Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

Myšlienka vzniku materského centra v našej obci vyplynula z reality. Obec je malá. Má 421 obyvateľov (k 7.9.2017). 

V obci nie je materská ani základná škola. Deti navštevujú predškolské zariadenia a školské zariadenia v blízkych obciach ako je obec Seňa, obec Kechnec, obec Haniska, obec Čaňa a navštevujú aj zariadenia v meste Košice vzdialenom 15 km. 

Na Slovensku existujú rôzne materské centrá. Najčastejšia právna forma pre vznik je občianske združenie. Pri zisťovaní a vzdelávaní sa v tejto oblasti sme zistili, že  materské centrum spája materskú školu, záujmové krúžky  a základnú školu. Hlavnou myšlienkou je vytvorenie priestoru pre rodiča a jeho dieťa, väzieb ktoré týmto spojením vzniknú. Čas na vzdelávanie, čas na hry ako aj samotnú sociálizáciu medzi deťmi. Spoločné chvíle, ktoré vytvoria pevnejšie puto. 

Priestory, ktoré vyhovujú tomuto účelu sa nachádzajú v prízemí Kultúrneho domu Belža a tvoria ich tri miestnosti. Najväčšia miestnosť má svoje vlastné WC (toho času už 3x malé wc pre deti  vo výstavbe). Druhá miestnosť bude slúžiť ako "Izba ľudovej kultúry" pre obyvateľku z  našej obce, ktorá sa venuje tkaniu kobercov, koberčekov a obrusov podľa tradičného ľudového remesla. A tretia miestnosť už toho času poskytuje priestor pre mamičky s deťmi, preto ostane pre tento účel zachovaná.

Priestory sú v pôvodnom stave. Čaká nás výzva, ako sfunkčniť a skrášliť tieto miestnosti, aby dostali nový vzhľad, ale hlavne nový účel. Už sme uskutočnili štyri brigády, pri ktorých sme vybudovali novú kanalizáciu, nový prívod teplej a studenej vody, opravili existujúce WC, nové elektrické rozvody v miestnostiach, príprava na kúrenie, výmena okien drevených za plastové (výmenu realizovala obec v spolupráci s f. RAKYSTAV s.r.o.), do izby ľudovej kultúry príde nová plávajúca podlaha, opravené sú aj vstupné dvere a zámky, bude vymaľované. 

Len krátko: 

prevrtanie steny na nový kanál 

          

 

 

 

TOPlist