Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pevnosť Belžanských priateľov

 

Pevnosť Belžanských priateľov

   Hlavnou myšlienkou pre vznik združenia bolo a je urobiť niečo so životom v obci. Nemyslíme to teraz ako výčitku pre minulé obdobie, ale skôr ako alternatívu pre obdobie budúce. Táto obec má podľa demografických údajov 367 obyvateľov. Z toho je 51 detí do 15 rokov (pre r.2009), (r. 2015 - 403 obyvateľov). Na základe tejto informácie vzniklo občianskeho združenia, ktoré spája ľudí pre rôzne aktivity.

Čo vlastne chceme robiť? My sme sa v úvode zamerali na sledovanie výziev, ktoré sú uverejňované cez média alebo na internete. Tak sme sa dozvedeli o možnostiach ako získať grant. Spoločnými silami sme vypracovali projekt, investovali do toho vlastné myšlienky a čas. To všetko prinieslo výsledok.Teda kľúčovou informáciou a veľmi dobrou správou je, že sme získali grant Karpatskej nadácie (Voľnočasové zóny) v sume 2.655 EUR, so spoluúčasťou obce Belža vo výške 20%  t.j. v sume 664,39 EUR. Spolu 3.319,39 EUR na vybudovanie Pevnosti Belžanských priateľov.

Dnes (r. 2015) združenie tvorí 19 členov. Tvoria ho prevažne rodičia detí, ktoré tu žijú. Ale sú medzi nami aj tí, ktorí na svoje detičky ešte len čakajú a aj tí, ktorých deti už majú vlastné rodiny. I napriek tomu sme spolutvorcami. Pracujeme v rôznych oblastiach života, z čoho vyplývajú aj rôzne možnosti, skúsenosti a pohľady na veci spoločné.  

 

A preto sme začali a môžeme konštatovať, že...

 

Výber miesta na umiestnenie pevnosti

okolie obecného úradu Belža- priestor vhodný na Pevnosť Belžanských priateľov         

Priestor okolo Obecného úradu Belža, ktorý by sme chceli premeniť na Pevnosť Belžanských priateľov.

 

Začiatky

kopanie a stavanie veží

     

betónovanie

   

striežky a maľovanie

        

iné práce mimo Pevnosti

   

Pevnosť Belžanských priateľov

 

 

Projekt Pevnosť Belžanských priateľov bol realizovaný svojpomocne a vďaka finančnej podpore Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou a obce Belža.

 

 

VSE                            Obec Belža                                 Karpatská nadácia

 

Ďalšie práce

stavba oplotenia, osadzovanie lavičiek

        

 

  

Práca u hlavného staviteľa p. L. Tótha

 

     

 

Bylinkový záhon

          

 

záver

  

 

Otvorenie 16.10.2010

Pevnosť Belžanských priateľov

...krátka sv. omša za účasti o. Paľovčika (Belža)  a d.o. Jurčišin (Seňa)...

 

...program pre deti...

 

...splnená úloha...

skladanie názvu, kapela Orgován (Belža)

    kapela Orgován

 

Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri budovaní Pevnosti, ale aj tým, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom otvorení a odovzdaní  Pevnosti do užívania.

TOPlist